ΠΡΟΦΙΛ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

 

Η επιχείρηση ιδρύθηκε το 1979 με αποκλειστικό αντικείμενο την παραγωγή έντομο-ελκυστικών σκευασμάτων και έντομο-παγίδων. Ο ιδρυτής Γεώργιος Σταυράκης Γεωπόνος–Χημικός & διδάκτωρ Εντομολογίας που εξακολουθεί να εργάζεται στην επιχείρηση είχε ερευνητική προϋπηρεσία 25 ετών σε θέματα προστασίας της ελαιοπαραγωγής στο ΜΦΙ και στο πρόγραμμα FAO. Από το 1996 o υιός του Νικόλαος Σταυράκης που είναι διδάκτωρ χημικός του ΑΠΘ έχει την διεύθυνση και ευθύνη της επιχείρησης.

 

 

 

Η επιχείρηση παράγει και διακινεί σήμερα δύο έντομο-ελκυστικά σκευάσματα. Το ΕΝΤΟΜΕΛΑ 75SL (πρώην DACONA) με αριθ. εγκρ. κυκλοφορίας 9010/28.4.83 και το ΕΝΤΟΜΕΛΑ 50SL με αριθ. εγκρ. κυκλοφορίας 9042/29.2.2000.

Tο ΕΝΤΟΜΕΛΑ 75SL (ως DACONA) εξάγεται από το 1993 στην Ισπανία για χρήση αρχικά από το Ισπανικό Υπουργείο Γεωργίας και τώρα έχει οριστική άδεια κυκλοφορίας εκεί με αριθ. 20074/1997. Το ΕΝΤΟΜΕΛΑ 75SL εξάγεται επίσης στο Ηνωμένο Βασίλειο.

 

 

Η επιχείρηση μας παράγει επίσης και την έντομο-παγίδα ΕΛΚΩΦΟΝ η οποία είναι κατάλληλη για μαζική παγίδευση του Δάκου της ελιάς και της Μύγας Μεσόγέιου.

 

 

ΠΙΣΩ