ΠΡΟΪΟΝΤΑ

 

ΕΝΤΟΜΟ-ΕΛΚΥΣΤΙΚΑ:

ΕΝΤΟΜΕΛΑ 75SL (για δολωματικούς ψεκασμούς):

Κατάλληλο για την δολωματική καταπολέμηση του Δάκου της Ελιάς

(Bactrocera oleae) και της Μύγας της μεσογείου (Ceratitis capitata).

ΕΝTOMEΛΑ 55SL (για παγίδες):

Κατάλληλο για την μαζική παγίδευση του Δάκου της Ελιάς (Bactrocera

oleae) και της Μύγας της Μεσογείου (Ceratitis capitata).

 

ΕΝΤΟΜΟ-ΠΑΓΙΔΕΣ:

ΕΛΚΩΦΟΝ:

Έντομο-παγίδες χωρίς εντομοκτόνα που συνδυάζονται με το ελκυστικό

ΕΝΤΟΜΕΛΑ 55SL.

ΥΑΛΟ-ΠΛΑΣΤΙΚΗ 720                PET- 500                           PET –750                    PET - 1000

----

 ΠΙΣΩ